Agendas & Minutes


Housing Minutes

November 6, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

September 19, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

July 25, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

May 23, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

March 28, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

January 17, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

November 15, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

September 20, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

July 26, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

May 17, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

March 22, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

January 18, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC MINUTES

 

Housing Agendas

March 26, 2020 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

January 16, 2020 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

November 06, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC ANNUAL BOARD MEETING AGENDA

September 19, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

July 25, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

May 23, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

March 28, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

January 17, 2019 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

November 15, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

September 20, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

July 26, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

May 17, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

March 22, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

January 18, 2018 EIRHA-EIRHC-EIDC AGENDA

 

Housing Trust Fund Minutes

November 21, 2019 HOUSING TRUST FUND MINUTES

August 15, 2019 HOUSING TRUST FUND MINUTES

May 23, 2019 HOUSING TRUST FUND MINUTES

February 21, 2019 HOUSING TRUST FUND MINUTES

November 15, 2018 HOUSING TRUST FUND MINUTES

August 16, 2018 HOUSING TRUST FUND MINUTES

May 17, 2018 HOUSING TRUST FUND MINUTES

February 15, 2018 HOUSING TRUST FUND MINUTES

 

Housing Trust Fund Agendas

February 20, 2020 HOUSING TRUST FUND AGENDA

November 21, 2019 HOUSING TRUST FUND AGENDA

August 15, 2019 HOUSING TRUST FUND AGENDA

May 23, 2019 HOUSING TRUST FUND AGENDA

February 21, 2019 HOUSING TRUST FUND AGENDA

January 17, 2019 HOUSING TRUST FUND AGENDA

November 15, 2018 HOUSING TRUST FUND AGENDA

August 16, 2018 HOUSING TRUST FUND AGENDA

May 17, 2018 HOUSING TRUST FUND AGENDA

February 15, 2018 HOUSING TRUST FUND AGENDA

 

Auditor’s Report

2018 Audit Report

2017 Audit Report

2016 Audit Report